Als lid van FCC de Spartanen betaal je contributie en licentiekosten.

FCC de Spartanen is aangesloten bij 2 bonden, de Nederlandse Fietscross Federatie (NFF) en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). De licentie van de NFF krijg je als lid van de Spartanen automatisch toegekend. Het basislidmaatschap van de KNWU is optioneel.

De factuur voor de contributie en licentiekosten zal, afhankelijk van de keuze of het lid wel of niet een basislidmaatschap van de KNWU wil, de volgende regels bevatten:

Prijzen lidmaatschap [2023]
Soort Prijs
Contributie FCC de Spartanen 100,00
NFF-licentie 10,00
Basislidmaatschap KNWU 14,00

Prijzen zijn geldig voor [jaar]]

Niet actief lidmaatschap

Ook is de de mogelijkheid tot een niet actief lidmaatschap. Bij een niet actief lidmaatschap is er de mogelijkheid het NFF nummer te behouden of een KNWU lidmaatschap aan te vragen tegen de geldende kosten. Tevens is er de mogelijkheid mee te trainen tijdens vrije trainingen. Het is met een niet actief lidmaatschap niet mogelijk BMX wedstrijden te rijden namens FCC De Spartanen of reguliere trainingen te volgen. Het niet actief lidmaatschap kost € 50,- per jaar.

Clubtenue

Voor de aanschaf van het clubshirt en crossbroek wordt verwezen naar het clubreglement onder de rubriek diversen, punt 75.