Wil je het lidmaatschap van de Spartanen opzeggen? Dat kan alleen door een mail te sturen naar ledenadministratie@fccdespartanen.nl.

Let op! De mail met de opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn.